Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

  • Ülkemizdeki yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara uymayı, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen herkesin çevre açısından eğitimini sağlamayı,
  • Atık üretiminin en aza indirilmesi, atıkların geri kazanım yolu ile üçüncü şahıs firmalar tarafından bertarıfını sağlayarak kirliliği önlemeyi,
  • Çevre yönetim sistemini sürekli olarak geliştirmeyi ilke olarak benimsemeyi,
  • Kapsam dışı olduğumuz konularda dahi gerekli kazanımları elde etmeyi ve kazanımları çalışmış olduğumuz tedarikçilerimiz ile paylaşmayı,
  • Gelecek nesillere daha iyi bir hava,su ve toprak bırakabilmek adına sürekli iyileştirme faaliyetlerimizi yenilemeyi,
  • Sıfır atık, minimum kirlilik prensibi ile gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmayı,

Taahhüt ederiz.